Enerji Otomasyonu

Günümüzde enerji tüketimini kontrol altında tutmak zorunluluk haline gelmiştir. Enerji otomasyonlarının temel amacı riskleri ve kayıpları en aza indirmek, mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmaktır.

Enerji otomasyonu ile temel olarak;
· Enerji maliyetlerinin hesaplanması,
· Enerji devamlılığının sağlanması ve raporlanması,
· Enerji tüketim noktalarının tespiti ile enerji tasarrufu sağlanması,
· Oluşabilecek arızaların zamanında tespiti ve vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı sağlanmaktadır.


Enerji otomasyonu ile mevcut enerjinin en verimli ve tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Enerji parametreleri sürekli izlendiğinden enerji tüketimi kontrol altındadır. Sistemdeki tüm ekipmanlar izlendiği için oluşabilecek herhangi bir arızaya en hızlı şekilde müdahale edilir. Çok daha tehlikesiz ve güvenli çalışma imkanı sağlanır.

İstenilen kontrol senaryolarını gerçekleştiren birimler için genellikle PLC (Programmable Logic Controller)’ler kullanılmaktadır. Sahadaki kontrol elemanlarından gerekli sinyalleri alır ve yüklü programa göre komutlar iletir. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde ihtiyaç duyulan uzak mesafeden, network gibi konularda PLC (Programmable Logic Controller)’ler, gelişmiş haberleşme modülleri aracılığı ile son derece iyi çözümler sunmaktadır. Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolünde bulunan tüm noktaların kumanda edilebildiği ve izlenebilrdiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu program PLC ile iletişim halindedir. Bilgisayar ya da SCADA uygulaması devre dışındaysa, otomasyon sistemi çalışmasında bir aksaklık meydana gelmez. Fakat bu süre içinde iletişime olamayacağı için, bilgisayarda alarm ve veri kaydı yapılamaz.