Doğal enerji kaynaklarının ciddi manada zarara uğramaya başladığı bugünlerde, enerjinin verimli kullanılması gündem maddelerinden birisi olarak yerini almıştır. Bu durumdan minimum zarar ile çıkmak için; farklı alanlarda yaşam standardını, üretim miktarı ve kalitesini düşürmeden verimlilik kazanmayı; ısı yalıtımını, israfın önlenmesini ve enerji performansını maksimum seviyeye çıkarmayı sağlamak gibi bazı önlemlere başvurulmaktadır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olarak Green Enerji; yönetmelikler doğrultusunda yaşam alanlarınızın enerji performansını maksimum seviyeyi çıkartmayı birincil amaç edinmiştir.

Evde enerji tüketiminin büyük kısmı evin ısıtılması için yapılmaktadır. Bu hususta, gereksiz enerji kullanımını önlemek, mevcut ısıyı muhafaza etmek geçerli bir önlemlerdir. Isının muhafaza edilmesi için binanın yalıtım sisteminin güçlü olması gerekmektedir.

Bir diğer enerji tüketimi olarak aydınlatma, küçük önlemler ile verimliliğin sağlayabilecek bir tüketim çeşididir. 

Ev aletleri alışverişinde ise, fiyattan ziyade verim faydası gözetilmeli, uzun süreli dönüş amaçlanmalıdır.

Biz de Green Enerji olarak; yönetmeliğin ışığında, enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu konularında toplumu, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeler ile bilgilendirmek için üstün çaba sarfetmekte ve hizmet vermekte, ülke genelinde ticari ve hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında ve konutlarda enerji sınıflandırmasını yapmak adına Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemekteyiz.