Enerji Verimliliği Danışmanlığı(EVD)

Doğal enerji kaynaklarının ciddi manada zarara uğramaya başladığı bugünlerde, enerjinin verimli kullanılması gündem maddelerinden birisi olarak yerini almıştır. Bu durumdan minimum zarar ile çıkmak için; farklı alanlarda yaşam standardını, üretim miktarı ve kalitesini düşürmeden verimlilik kazanmayı; ısı yalıtımını, israfın önlenmesini ve enerji performansını maksimum seviyeye çıkarmayı sağlamak gibi bazı önlemlere başvurulmaktadır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olarak Green Enerji; yönetmelikler doğrultusunda yaşam alanlarınızın enerji performansını maksimum seviyeyi çıkartmayı birincil amaç edinmiştir.

Evde enerji tüketiminin büyük kısmı evin ısıtılması için yapılmaktadır. Bu hususta, gereksiz enerji kullanımını önlemek, mevcut ısıyı muhafaza etmek geçerli bir önlemlerdir. Isının muhafaza edilmesi için binanın yalıtım sisteminin güçlü olması gerekmektedir.

Bir diğer enerji tüketimi olarak aydınlatma, küçük önlemler ile verimliliğin sağlayabilecek bir tüketim çeşididir. 

Ev aletleri alışverişinde ise, fiyattan ziyade verim faydası gözetilmeli, uzun süreli dönüş amaçlanmalıdır.

Biz de Green Enerji olarak; yönetmeliğin ışığında, enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu konularında toplumu, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeler ile bilgilendirmek için üstün çaba sarfetmekte ve hizmet vermekte, ülke genelinde ticari ve hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında ve konutlarda enerji sınıflandırmasını yapmak adına Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi Danışmanlığı(EKB)

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır.

A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Neden? Temelde binaların enerji tüketimi ve doğaya salınan karbon değerlerini gösteren Enerji Kimlik Belgesi; enerji ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji israfının önlenmesi ve küresel ısınmanın en büyük nedeni olan karbon salınımlarının miktarını kontrol altına almayı amaçlar.