Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otomatik kontrol panosunun tasarlanması, projelendirilmesi ve imalatının yapılması.

Enerji Dağıtım Panoları: Firmamız endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan her türlü enerji dağıtım panolarının projelendirmesi ve imalatını yapmaktadır.

Kompanzasyon Panoları: Aktif-Reaktif güç dengesinin ilgili sınırlar içerisinde tutmak ve cos φ değerinin enerji kalitesini arttırıcı yönde uygun hale getirmek için ihtiyaçlara yönelik kompanzasyon panolarının tasarlanması ve imalatının yapılması.

Aktif-Pasif Harmonik Filtre Panoları: Şebekedeki harmonik üreten yüklerin bulunduğu tesislerde,elektriksel cihaz ve makinaların olumsuz etkilenmesini önleyici aktif ve pasif harmonik reaktörlerin kullanıldığı filtre panolarının yapılması.