Pano İmalatı

Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otomatik kontrol panosunun tasarlanması, projelendirilmesi ve imalatının yapılması.

Enerji Dağıtım Panoları: Firmamız endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan her türlü enerji dağıtım panolarının projelendirmesi ve imalatını yapmaktadır.

Kompanzasyon Panoları: Aktif-Reaktif güç dengesinin ilgili sınırlar içerisinde tutmak ve cos φ değerinin enerji kalitesini arttırıcı yönde uygun hale getirmek için ihtiyaçlara yönelik kompanzasyon panolarının tasarlanması ve imalatının yapılması.

Aktif-Pasif Harmonik Filtre Panoları: Şebekedeki harmonik üreten yüklerin bulunduğu tesislerde,elektriksel cihaz ve makinaların olumsuz etkilenmesini önleyici aktif ve pasif harmonik reaktörlerin kullanıldığı filtre panolarının yapılması.